แคตตาล็อกออนไลน์

สินเชื่อมีหลักประกัน กรณีบุคคลธรรมดา

เปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินก้อน แค่มีหลักประกัน ดอกเบี้ยต่ำกว่ากู้สินเชื่อบุคคล ผ่อนสบาย สำหรับคนที่มีสังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการกู้ยืม เช่น ที่ดิน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โรงแรม คอนโด ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ก็สามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าว มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ โดยลูกค้าอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือประกอบธุรกิจก็ได้

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ จนถึง อายุ 60 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

 

เอกสารการสมัครทั่วไป กรณีบุคคคลธรรมดา

 • ำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้า และ ด้านหลัง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร Bank Statements ย้อนหลัง 6 เดือน

 

เอกสารหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดิน (ทุกหน้า)
 • สัญญาซื้อขาย/สัญญาให้/ใบโอนมรดก
 • หนังสือสัญญาจำนอง (กรณีที่ดินติดจำนอง)
 • หนังสือสัญญาขายฝาก (กรณีที่ดินมีการขายฝาก)
 • แผนที่หลักทรัพย์
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง ,ใบขอเลขที่บ้าน , พิมพ์เขียวแปลนสิ่งปลูกสร้าง

สินเชื่อมีหลักประกัน กรณีนิติบุคคล

เปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นเงินก้อน แค่มีหลักประกัน ดอกเบี้ยต่ำกว่ากู้สินเชื่อบุคคล ผ่อนสบาย สำหรับคนที่มีสังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ มาเป็นหลักประกันในการกู้ยืม เช่น ที่ดิน บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม โรงแรม คอนโด ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ก็สามารถนำหลักทรัพย์ดังกล่าว มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้ โดยลูกค้าอาจเป็นบุคคลธรรมดา หรือประกอบธุรกิจก็ได้

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ จนถึง อายุ 60 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล

 

เอกสารการสมัครทั่วไป กรณีบุคคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้า และ ด้านหลัง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร Bank Statements ย้อนหลัง 6 เดือน

 

เอกสารหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดิน (ทุกหน้า)
 • สัญญาซื้อขาย/สัญญาให้/ใบโอนมรดก
 • หนังสือสัญญาจำนอง (กรณีที่ดินติดจำนอง)
 • หนังสือสัญญาขายฝาก (กรณีที่ดินมีการขายฝาก)
 • แผนที่หลักทรัพย์
 • ใบอนุญาตก่อสร้าง ,ใบขอเลขที่บ้าน , พิมพ์เขียวแปลนสิ่งปลูกสร้าง

 

หากท่านสนใจสมัครสินเชื่อ หรือสอบถามวิธีการเตรียมคำขอ

ติดต่อเราได้ตามช่องทาง ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-004-5558

ส่องเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์ ที่ 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 

หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดฯ


ช่องทางการติดต่อ

โทร : 02-004-5558, 081-423-0000

Line : chayocap555

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

 

สินเชื่อมีหลักประกัน

 

วีดีโอ ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ เงินสด

      : https://www.youtube.com/watch?v=SDvd9XDKO2k

 

วีดีโอ ขั้นตอนการสมัครชโยผ่อนสบาย

      : https://www.youtube.com/watch?v=LAJYws97iXM

 

วีดีโอ ขั้นตอนการสมัครชโยผ่อนสบาย สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

      : https://www.youtube.com/watch?v=u076Vxwxcrg

     

วีดีโอ ขั้นตอนการชำระเงิน

      : https://www.youtube.com/watch?v=QBUiVV0DOb4