แคตตาล็อกออนไลน์

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

หมวดหมู่สินค้า :  ที่ปรึกษาเงินทุน

สินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์

สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง และสนใจอยากเริ่มการลงทุนธุรกิจจากธุรกิจแฟรนไชส์ กู้ง่าย ไม่มีหลักประกัน ไม่มีประสบการณ์ธุรกิจก็กู้ได้ กู้ง่าย ไม่มีหลักประกัน ไม่มีประสบการณ์ธุรกิจก็กู้ได้

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป จนถึงอายุ 65 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • เป็นผู้ได้รับสิทธิทำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ทำ MOU กับทางบริษัทไว้
 • ผ่านการอบรมจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์แล้ว
 • มีที่อยู่อาศัยที่ชัดเจนตรวจสอบได้

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้า และ ด้านหลัง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะรับโอนเงินกรณีสินเชื่อได้รับอนุมัติ
 • หนังสือที่รับรองว่าได้รับอนุญาตในการทำธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆ
 • สำเนาบัญชีธนาคาร Bank Statements ย้อนหลัง 6 เดือน
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ

 

แฟรนไชส์ ที่ทำ MOU กับทางบริษัท

 • บริษัท ทีทีที ฟู๊ด จำกัด โดยมีธรุกิจ ดังนี้ เฮียลิ้ม บะหมี่เก๊ยว , โอ ข้าวมันไก่ , โอจังลูกชิ้น

สินเชื่อพ่อค้า แม่ค้า

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เพื่อให้ดำเนินการธุรกิจได้ง่ายมากขึ้น หรือ ต้องการหาแหล่งกู้เงินที่ให้เงินก้อนมาหมุนต่อในธุรกิจ ทำสัญญาไม่ยุ่งยาก เพียงมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 

คุณสมบัติผู้กู้

อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป จนถึงอายุ 65 ปี นับจากวันที่สมัคร

 

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน หน้า - หลัง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารสัญญาเช่าแผง (กรณีผู้เช่ารายเดือน)
 • ใบเสร็จการเช่าแผง ย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีผู้เช่ารายวัน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร Bank Statements ย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะรับโอนเงินกรณีสินเชื่อ ได้รับอนุมัติ
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ ร้านค้า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี)
 • ผลตรวจเครดิตบูโร

 

หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดฯ

อัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้กฎระเบียบและเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ช่องทางการติดต่อ

โทร : 02-004-5558, 081-423-0000

Line : chayocap555

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

 

สินเชื่อมีหลักประกัน

 

วีดีโอ ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ เงินสด

      : https://www.youtube.com/watch?v=SDvd9XDKO2k

 

วีดีโอ ขั้นตอนการสมัครชโยผ่อนสบาย

      : https://www.youtube.com/watch?v=LAJYws97iXM

 

วีดีโอ ขั้นตอนการสมัครชโยผ่อนสบาย สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

      : https://www.youtube.com/watch?v=u076Vxwxcrg

     

วีดีโอ ขั้นตอนการชำระเงิน

      : https://www.youtube.com/watch?v=QBUiVV0DOb4