แคตตาล็อกออนไลน์

สินเชื่อส่วนบุคคล

หมวดหมู่สินค้า :  ที่ปรึกษาเงินทุน
ตราสินค้า :  สินเชื่อส่วนบุคคล
คำค้นสินค้า :  สินเชื่อส่วนบุคคล

สินเชื่อส่วนบุคคล

ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้เงินก้อน ผ่อนสบาย ต้องการเงินด่วน เงินฉุกเฉิน ระยะสั้น ระยะยาว หมุนเงินไม่ทัน ปรึกษาเราได้ บริการดี จริงใจ ให้วงเงินสูง เติมเต็มทุกความต้องการ

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • อายุ 20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป จนถึงอายุ 65 ปี นับจากวันที่สมัคร
 • เป็นพนักงานประจำ
 • อายุการทำงานมากกว่า 1 ปี
   

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน หน้า - หลัง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร Bank Statements ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะรับโอนเงินกรณีสินเชื่อได้รับอนุมัติ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี)
 • ผลตรวจเครดิตบูโร
 • รูปแผนที่บ้าน
 • รูปบ้าน

 

หมายเหตุ การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดฯ

อัตราดอกเบี้ยอยู่ภายใต้กฎระเบียบและเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย

 

ช่องทางการติดต่อ

โทร : 02-004-5558, 081-423-0000 

Line : chayocap555

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

 

สินเชื่อมีหลักประกัน

 

วีดีโอ ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อ เงินสด

      : https://www.youtube.com/watch?v=SDvd9XDKO2k

 

วีดีโอ ขั้นตอนการสมัครชโยผ่อนสบาย

      : https://www.youtube.com/watch?v=LAJYws97iXM

 

วีดีโอ ขั้นตอนการสมัครชโยผ่อนสบาย สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

      : https://www.youtube.com/watch?v=u076Vxwxcrg

     

วีดีโอ ขั้นตอนการชำระเงิน

      : https://www.youtube.com/watch?v=QBUiVV0DOb4